Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. τηλεφωνικώς στο 2810-379177.

Ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): modip_teioc@teicrete.gr