Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2014-15 στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηρακλείου),  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικολάου) υποβάλλονται στα Τμήματα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Ημερομηνία: 
04/11/2014