Διάλεξη στο Ερευνητικό Σεμινάριο ΣΔΟ

Ομιλητής: Γεώργιος Κουρέτας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Θέμα: Foreign Bank Presence and Business Regulations. (περίληψη)

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015, Αίθουσα Σεμιναρίων ΣΔΟ, ώρα 12:00.

Είσοδος ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Ημερομηνία: 
07/01/2015