Κουνηθήκατε; Online-ερωτηματολόγιο στην περίπτωση σεισμού του ΕΓΣ

Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης τους για τους φυσικούς κινδύνους (και ειδικότερα τους σεισμούς), το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης δημιούργησε την πλατφόρμα "Κουνηθήκατε;", που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου (http://gaia.chania.teicrete.gr).

Μετά από οποιοδήποτε σεισμικό γεγονός που έχει καταγραφεί από το Σεισμολογικό Δίκτυο Νοτίου Αιγαίου με μέγεθος μεγαλύτερο του 4.0, στην πλατφόρμα "Κουνηθήκατε;" δημιουργείται αυτόματα ερωτηματολόγιο με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Οι απαντήσεις των χρηστών θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μακροσεισμικής έντασης σε περιοχές που έχει γίνει αισθητός ο σεισμός. Στο άμεσο μέλλον, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και με τα δεδομένα του "Κουνηθήκατε;" θα είναι άμεσα διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου η παραγωγή ισόσειστων καμπυλών και χαρτών μακροσεισμικής έντασης.

Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης θα μπορεί να βοηθήσει την επιστημονική κοινότητα να συλλέξει πολύτιμα δεδομένα για τη σεισμική ένταση στην περιοχή της Κρήτης. Επιπλέον θα μπορεί να ενημερώνεται με άμεσο τρόπο για την κατάσταση στην περιοχή του, μειώνοντας τον πανικό και τη σύγχυση που συνήθως επικρατεί μετά από ισχυρούς και αισθητούς σεισμούς. Επιπλέον, οι χάρτες μακροσεισμικής έντασης θα βοηθήσουν την Πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές στον καλύτερο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού, όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακής αντιμετώπισης των σεισμών σε ελάχιστο χρόνο από την δημιουργία τους.

Ημερομηνία: 
26/02/2015