Σεμινάριο Επιθεώρησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Προκήρυξη 3ου σεμιναριακού κύκλου σε Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου ΕγκαταστάτηΗ Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης θα υλοποιήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στα Χανιά τον 3ο κύκλο προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο «Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων – Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη & Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης» στις 27 & 28 Μαρτίου 2015 στα Χανιά.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 15 διδακτικές ώρες.Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 140 ευρώ και περιλαμβάνει τα μαθήματα, έντυπο υλικό σχετικό με τις παρουσιάσεις (σημειώσεις και υλικό επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) και πρακτική εξάσκηση σε πραγματική υπό κλίμακα ηλεκτρική εγκατάσταση.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20/02/2015 έως 20/03/2015 και μόνον ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Πληροφορίες:

2810-379177 & 6932465385, info@diaviou.teicrete.gr  http://www.diaviou.teicrete.gr/

Το κόστος συμμετοχής και την αίτηση θα τα βρείτε στο σύνδεσμο: “Προκηρύξεις Προγραμμάτων” του ιστότοπου http://www.diaviou.teicrete.gr

 

Ημερομηνία: 
27/03/2015