Εκπαιδευτική Συνάντηση Προαγωγής Οδικής Ασφάλειας

Την Παρασκευή 27/2/2015, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση του Προγράμματος Προαγωγής Οδικής Ασφάλειας σε μαθητές των τμημάτων της τρίτης τάξεως του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας, στα πλαίσια του προγράμματος της ευέλικτης ζώνης. Απώτερος στόχος του προγράμματος αποτελεί η πρόληψη συμπεριφορών διακινδύνευσης κατά τη χρήση του οδικού δικτύου και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργανώνει και υλοποιεί το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΕΥΟΑ) (http://lahers.seyp.teicrete.gr), του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή Ιωάννη Χλιαουτάκη. 

Οι συναντήσεις του προγράμματος οργανώθηκαν και συντονίστηκαν από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, κ. Παπαδακάκη Μαρία, καθηγήτρια εφαρμογών του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και δύο επιστημονικούς συνεργάτες του τμήματος, τη κ. Μαραγκάκη Παγώνα κοινωνική λειτουργός και τη κ. Λιόλιου Σταυρούλα ψυχολόγο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο εβδομαδιαίες, δίωρες συναντήσεις και περιελάμβανε ένα οργανωμένο πρόγραμμα παρέμβασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών τρίτης τάξεως του δημοτικού με τη χρήση βιωματικών μέσων και νέων τεχνολογιών. Οι συντονιστές του προγράμματος καλλιέργησαν αισθήματα υπευθυνότητας, συνεργασίας, σεβασμού, απαραίτητες γνώσεις και στάσεις θετικής οδικής συμπεριφοράς στους μαθητές.

Η αυθόρμητη συμμετοχή των μαθητών στις δράσεις, η αφύπνιση των αισθήσεων και των αντανακλαστικών τους, η ευκαιρία να προβληματιστούν, να προτείνουν και να επιβεβαιώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν από την υποστήριξη του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια των μαθημάτων διαθεματικά με τους εκπαιδευτικούς τους, αποτελούν τα μεγάλα οφέλη αυτής της παρέμβασης. 

Ημερομηνία: 
05/03/2015