«Η ευτυχία είναι επιλογή μας: Πρόγραμμα Ασκήσεων Αυτο-βελτίωσης του Ευ-ζην»

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης θα υλοποιήσει εξ’ αποστάσεως σεμινάριο που θα διεξαχθεί διαδικτυακά με τίτλο «Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΥΤO-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥ-ΖΗΝ» από 22/05/2017 έως 16/07/2017

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 20 διδακτικές ώρες σε διάστημα 8  εβδομάδων. Το σεμινάριο είναι επαναληπτικό αυτού που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία τον Οκτώβριο του 2016. 

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την ευημερία τους και να αυξήσουν την ευτυχία τους. Ιδιαίτερο όφελος μπορεί να έχουν άτομα εξουθενωμένα επαγγελματικά, άτομα με κακές εργασιακές ή/και διαπροσωπικές σχέσεις, άτομα με άγχος και κατάθλιψη κτλ.

Στους εκπαιδευόμενους θα δοθεί βεβαίωση από την Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης.                                                               

Πληροφορίες: 2810-379177 & 6932465385, info@diaviou.teicrete.gr  

Την αίτηση και πληροφορίες για το κόστος συμμετοχής θα τα βρείτε στο σύνδεσμο https://goo.gl/zPJnVE

Ημερομηνία: 
12/05/2017