1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη "Λογιστική και Ελεγκτική"

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Ελεγκτική. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται στο διάστημα από Τρίτη 01 Αυγούστου 2017 έως και Πέμπτη 31 Αυγούστου2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Ημερομηνία: 
29/07/2017
Συνημμένο: