Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σ.Δ.Ο.