Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σ.Δ.Ο.