Συγκρότηση Κοσμητείας και Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας