Νέα - Ανακοινώσεις

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Διαιτητικής και Σύστασης Σώματος Ανθρώπου της ΣΤΕΓΤΕΤ

Συνημμένα θα βρείτε:

 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο  Διαιτητικής και Σύστασης Σώματος Ανθρώπου
 • ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών της ΣΤΕΓΤΕΤ

Συνημμένα θα βρείτε:

 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο  Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών της
 • ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας της ΣΕΥΠ

Συνημμένα θα βρείτε:

 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο  Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας της ΣΕΥΠ
 • ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής της ΣΕΥΠ

Συνημμένα θα βρείτε:

 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο  Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση
 • ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης και Διαχείρισης Νοσημάτων της ΣΕΥΠ

Συνημμένα θα βρείτε:

 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης και Διαχείρισης
 • ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας από εγκρίσεως έως 28-06-2019

Συνημμένα θα βρείτε:

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και
 • ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στη ΣΔΟ από εγκρίσεως έως 28-06-2019

Συνημμένα θα βρείτε:

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στη ΣΔΟ από εγκρίσεως έως 28-06-2019
 • ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της ΣΤΕΤΕΓ από εγκρίσεως έως 28-06-2019

Στα συνημμένα θα βρείτε:

 • ​Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
 • ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης και Διαδραστικής Πληροφορικής της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Κρήτης

Συνημμένα, θα βρείτε την προκήρυξη και υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις αμειβόμενων φοιτητών (ΣΤΕΦ)

Συνημμένα θα βρείτε:

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις αμειβόμενων φοιτητών και 
 • Υπόδειγμα αίτησης
 • ...
Εγγραφή στο Νέα - Ανακοινώσεις