ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΔΠΜΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1163/15.03.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
15/03/2017 - 30/03/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρείς (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του 2ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», (κωδ. έργου: 80383). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης:  1163/15.03.2017

Συνημμένο: 
1163_15-03-2017_prosklisi_mba_(2017)_Ψ2ΡΚ4691Ο3-ΖΝΘ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: