ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΥΠΟΕΡΓΟ 2_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1983/20.04.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
20/04/2017 - 05/05/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρείς (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -2- με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Κρήτης» του προγράμματος: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης», (κωδ. έργου: 80207). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης:  1983/20.04.2017

Συνημμένο: 
1983_20-04-2017_prosklisi_praktiki_2(2017)_78594691Ο3-48Ο_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: