ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – TAPPS. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 3843/06.07.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/07/2017 - 21/07/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TAPPS, Trusted Apps for open CPS, EU Horizon 2020», (κωδ. έργου: 80241). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης:  3843/06.07.2017

Συνημμένο: 
3843_06-07-2017_prosklisi tapps_2(2017)_ΩΞΤΞ4691Ο3-1Κ3_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: