ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΔΠΜΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 3885/07.07.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
07/07/2017 - 24/07/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 763/Θ.41ο/28.06.2017 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του 4ου κύκλου του Διατμηματικού προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα», (κωδ. έργου 80441). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης:  3885/07.07.2017

Συνημμένο: 
3885_07-07-2017 prosklisi pms energeiaka_1(2017)_ΩΖ4Π4691Ο3-Α1Χ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: