ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Erasmus+. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5957/12.10.2017.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
12/10/2017 - 27/10/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Οργανωτική Υποστήριξη Erasmus+ 2017-1-EL01-KA103-035258», (κωδ. έργου 80479). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5957/12.10.2017.

Συνημμένο: 
5957_12-10-2017_prosklisi_erasmus_kaliak_ΨΚΔΞ4691Ο3-ΩΕ5_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: