Αλλαγή στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών Ζ2, Η2 του με αρ.πρωτ.6749/Φ70/24-11-2017 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας μηχανών γραφείου ΤΕΙ Κρήτης

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
30/11/2017 - 21/12/2017

Αλλαγή στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών Ζ2, Η2 του με αρ.πρωτ.6749/Φ70/24-11-2017 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας μηχανών γραφείου ΤΕΙ Κρήτης

Συνημμένο: 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: