ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στο Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 5743/06.10.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
01/12/2017 - 16/12/2017

ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στο Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 5743/06.10.2017

Συνημμένο: 
APOFASI_5743_06.10.2017.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: