Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού του ΤΕΙ Κρήτης με αρ. πρωτ. 1130/Φ70/01-03-2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
01/03/2018 - 16/04/2018

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού του ΤΕΙ Κρήτης προϋπολογισμού δαπάνης 487.662,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 604.700,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία Διενέργειας : 16/04/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 05/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 

 

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: