ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2017-2018, ΥΠΟΕΡΓΟ 4 Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1580/05.03.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
05/03/2018 - 20/03/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -4- με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Κρήτης, ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018» της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης», MIS: 5000639, (κωδ. έργου: 80507). . Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1580/05.03.2018.

Συνημμένο: 
1580_05-03-2018_prosklisi_praktiki 2 2018_ΩΡΡΝ4691Ο3-2ΡΤ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: