Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός φύλαξης κτιρίων ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Σητεία με αρ. πρωτ. 1347/Φ70/14-03-2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
14/03/2018 - 24/04/2018

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός φύλαξης κτιρίων ΤΕΙ Κρήτης σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Σητεία με αρ. πρωτ. 1347/Φ70/14-03-2018 προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00€ με ΦΠΑ 24% διάρκειας από 01/09/2018 έως 31/08/2020.

Ημερομηνία διενέργειας : Τρίτη 24/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : Τετάρτη 18/04/2018 και ώρα 20:00

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ.pdf
ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: