Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
02/04/2018 - 05/05/2018

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής

Συνημμένο: 
PROKIRIXI_DEP_18.zip
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: