ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΥΠΟΕΡΓΟ 1, «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Περιφέρειας Κρήτης σε Ιατρικές Εφαρμογές Αιχμής με τη χρήση δευτερογενούς ακτινοβολίας πλάσματος-υπερισχυρών λέιζερ». Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2899/03.04.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
03/04/2018 - 23/04/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο "Μελέτη/σχεδιασμός/ανάπτυξη σταθμού παραγωγής σωματιδιακής ακτινοβολίας", του έργου με τίτλο "Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Περιφέρειας Κρήτης σε Ιατρικές Εφαρμογές Αιχμής με τη χρήση δευτερογενούς ακτινοβολίας πλάσματος-υπερισχυρών λέιζερ", (κωδ. έργου: 80483), το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2899/03.04.2018.

Συνημμένο: 
2899_03-04-2018_prosklisi_efarmoges aixmis_2_ΨΕ1Γ4691Ο3-4ΤΥ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: