ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΤΕΙ Κρήτης. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5532/06.07.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/07/2018 - 20/07/2018

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΤΕΙ Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4521/2018, κεφ. Ε΄, άρθρα 21 έως 27, επαναλαμβάνει την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 4816/15.06.2018 για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.). Η επανάληψη της Πρόσκλησης γίνεται σε εφαρμογή σχετικής απόφασης, την οποία έλαβε η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΤΕΙ Κρήτης στη με αρ. πράξης 807/Θ.Α8/04.07.2018 απόφασή της.

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5532/06.07.2018.

Νέα προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που ανταποκρίθηκαν στην αρχική Πρόσκληση µε αρ. πρωτ. 4816/15.06.2018 δεν απαιτείται να δηλώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους στην παρούσα επαναληπτική Πρόσκληση.

 

Συνημμένο: 
5532_06-07-2018_prosklisi_epitropi deontologias_epan_4816(2018)_7ΘΖΔ4691Ο3-ΖΧΕ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: