Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5167/Φ70/09-07-2018 προμήθειας φωτ/κού χαρτιού και γραφικής ύλης του ΤΕΙ Κρήτης

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
09/07/2018 - 17/07/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5167/Φ70/09-07-2018 προμήθειας φωτ/κού χαρτιού Α4 & Α3, μικροαντικειμένων γραφείου και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης

Ημερομηνία Διενέργειας : Τρίτη 17/07/2018 και ώρα 11:00

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 17/07/2018 έως 11:00 π.μ.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΑΔΑ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ Γραφική Ύλη.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: