Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας (Courier), φακέλων και μικροδεμάτων του ΤΕΙ Κρήτης με αρ. πρωτ. 5166/Φ70/09-07-2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
09/07/2018 - 16/07/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας (Courier), φακέλων και μικροδεμάτων του ΤΕΙ Κρήτης με αρ.πρωτ.5166/Φ70/09-07-2018

Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα 16/07/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: έως Δευτέρα 16/07/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΑΔΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ Courier.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: