Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός μίσθωσης ξενοδοχείων σε Χανιά,Ρέθυμνο,Άγιο Νικόλαο με αρ. πρωτ.5216/Φ70/11-07-2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
11/07/2018 - 23/07/2018

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός μίσθωσης ξενοδοχείων σε Χανιά,Ρέθυμνο,Άγιο Νικόλαο με αρ. πρωτ.5216/Φ70/11-07-2018 προϋπολογισμού δαπάνης 45.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία διενέργειας Δευτέρα 23/07/2018 και ώρα 12.00 

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών:έως Δευτέρα 23/07/2018 και ώρα 10.30 π.μ.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ.pdf
6ΒΓ54691Ο3-ΑΝΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: