ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – «Δημιουργία τεχνογνωσίας για βελτίωση του γενετικού υλικού μπανάνας, ντόπιου και ξενικού, με αξιοποίηση σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων», (κωδ. Έργου: 80269). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8211/10.10.2018..

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
10/10/2018 - 25/10/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δημιουργία τεχνογνωσίας για βελτίωση του γενετικού υλικού μπανάνας, ντόπιου και ξενικού, με αξιοποίηση σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων»,  (κωδ. έργου: 80269), το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8211/10.10.2018.

Συνημμένο: 
8211_10-10-2018_prosklisi_bananes_7ΖΨΒ4691Ο3-6ΧΩ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: