Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού ΤΕΙ Κρήτης

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
08/11/2018 - 15/11/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού ΤΕΙ Κρήτης προϋπολογισμού δαπάνης 17.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία διενέργειας : Πέμπτη 15/11/2018 και ώρα 11.00 π.μ.

Λήξη κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη 15/11/2018 και ώρα 11.00 π.μ.

 

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2018.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: