ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Clean Energy for EU Islands Secretariat, (κωδ. Έργου: 80653). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10681/06.12.2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/12/2018 - 21/12/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Clean Energy for EU Islands Secretariat», το οποίο χρηματοδοτείται από την Climate Alliance, (κωδ. έργου: 80653). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10681/06.12.2018.

Συνημμένο: 
10681_06-12-2018_prosklisi_clean energy_ΩΕΦΝ4691Ο3-49Φ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: