Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ιατρού εργασίας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
12/12/2018 - 19/12/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ιατρού εργασίας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης σε Ηράκλειο και Χανιά για το χρονικό διάστημα δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού δαπάνης 5.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: