ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – IRES: Καινοτόμες Τεχνολογίες Εξόρυξης και Σύστασης Πληροφορίας για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εμπόριο, (κωδ. Έργου: 80604). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10955/12.12.2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
12/12/2018 - 04/01/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «IRES: Καινοτόμες Τεχνολογίες Εξόρυξης και Σύστασης Πληροφορίας για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εμπόριο (Innovative Data Mining and Recommendation Systems Technologies for Electronic Services and Commerce)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝεΚ), (κωδ. έργου: 80604). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10955/12.12.2018.

Συνημμένο: 
10955_12-12-2018_prosklisi_ires_epan_8548(2018)_Ψ2294691Ο3-8ΜΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: