ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός – Νανοσύνθετες μπογιές για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση ηλεκτρονικών, (κωδ. έργου: 80614). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 11387/18.12.2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
18/12/2018 - 15/01/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. : 11387/18.12.2018, για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Νανοσύνθετες μπογιές για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση ηλεκτρονικών», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΝΑΤΟ  (North Atlantic Treaty Organization) (κωδικός έργου: 80614), ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού €75.806,45 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή €94.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 11387/18.12.2018.

Συνημμένο: 
11387_18-12-2018_anoiktos_diagonismos_nano_18PROC004223438_.pdf
11388_18-12-2018_anoiktos_perilipsi_nano_ΨΝΧΞ4691Ο3-ΜΡΖ_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx
ΤΕΥΔ_11387(2018).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: