Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ιατρού εργασίας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
18/01/2019 - 25/01/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ιατρού εργασίας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και στα Χανιά, για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: