ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Beehive health IoT application to fight Honey Bee Colony Mortality — IoBee. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 739/21.01.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
21/01/2019 - 05/02/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Beehive health IoT application to fight Honey Bee Colony Mortality — IoBee», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδ. έργου: 80464). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 739/21.01.2019.

Συνημμένο: 
739_21-01-2019_prosklisi_iobee_orthi_6ΗΗΠ4691Ο3-ΑΓΖ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: