ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed-LIFE F4F/LIFE15/ENV/GR/000257. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1343/05.02.2019.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
05/02/2019 - 20/02/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed-LIFE F4F/LIFE15/ENV/GR/000257»,  το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (κωδ. έργου: 80378). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1343/05.02.2019.

Συνημμένο: 
1343_05-02-2019_prosklisi_f4f_6ΓΩΧ4691Ο3-ΗΥ9_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: