Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής Θέσης Ε.Τ.Ε.Π.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
26/02/2019 - 09/04/2019

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής Θέσης  Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης.

Συνημμένο: 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΤΕΠ 2018.zip
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: