Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας στο ΤΕΙ Κρήτης

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
21/03/2019 - 28/03/2019
Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και στη Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά, προϋπολογισμού δαπάνης 9.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%.

 

 

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: