Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ»

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
29/03/2019 - 03/05/2019

Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 1.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 2019 6 final.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: