Προκηρύξεις Θέσεων Ε.Π.

Προκήρυξη Πλήρωσης τριών (3) Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Υποβολή αιτήσεων: 9/1/2015 - 7/2/2015
  • Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγίου Νικολάου) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής (Μάρκετινγκ και Νέες Τεχνολογίες)

Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής (Πολυμέσα και Εφαρμογές Διαδικτύου)

Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής (Εφαρμογές Παράλληλων και Κατανεμημένων Αλγόριθμων)

 

Προκήρυξη Πλήρωσης δύο (2) Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Υποβολή αιτήσεων: 26/11/2014 - 25/12/2014
  • Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή.

 

Πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. 

 

Πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση» Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο.