Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Χαιρετισμός από τη Διευθύντρια της Σχολής

Αγαπητοί/ες μου φοιτητές/τριες

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω όλους/ες σας και ιδιαίτερα τους πρωτοετείς φοιτητές της ΣΕΥΠ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η Σχολή έχει 2000, περίπου, εγγεγραμμένους φοιτητές, 21 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού, 4 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και 4 στελέχη Διοίκησης. Αποτελείται από τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας και Νοσηλευτικής.

Στις βασικές κατευθύνσεις της Σχολής μας καταγράφονται:

  • η προσφορά επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων σε θέματα των επιστημών της Κοινωνικής Εργασίας και της Νοσηλευτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική και κλινική κατεύθυνση
  • η προαγωγή της έρευνας και της παρέμβασης σε τομείς συγγενείς με τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων
  • η δημιουργία μονάδων αριστείας ικανές να διεκδικήσουν πόρους από προσκλήσεις της ΕΕ για ανταγωνιστικά προγράμματα
  • η διεύρυνση των συνεργασιών με μεγάλα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού γύρω από εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα
  • η διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης επιστημονικών γνώσεων, προσώπων και ιδεών
  • η περαιτέρω ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής των εργαστηρίων της Σχολής και η δημιουργία ΠΜΣ

Ανδρουλάκη Ζαχαρένια
Καθηγήτρια