Προκηρύξεις

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ευφυής έλεγχος δομικών κατασκευών. 

Τμήμα: Πολιτικών Δομικών Έργων

  • Σύνθεση της επιτροπής (PDF)
  • Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης (PDF)
  • Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης (PDF)
  • Απόφαση επιτροπής (PDF)

Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Ηλεκτρικών Πηγών Φωτισμού με έμφαση στην Παραγωγή και Διάδοση Ακτινοβολίας».

  • Σχετικό ΦΕΚ: 98 / 31-1-2013 (Αριθμος Φ.16/6285/Ε5)
  • Κατάλογος μελών Επιτροπής