Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής

Τίτλος Εργαστηρίου

Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

ΓΤΘΕ: Σαββάκης Κ. και Κατσαράκης Ν.
Ηλεκτρολογία: Κουδουμάς Ε. και Γεωργίου Ε.

Σχολή

Σ.Τ.ΕΦ.

Τμήμα

Διατμηματικό εργαστήριο

Επικοινωνία

Διευθυνση

Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης

τηλέφωνα

+30-2810379895, 379841, 379774

fax

+30-2810379845

email

ksav@staff.teicrete.gr
katsan@teicrete.gr
koudoumas@staff.teicrete.gr
eostrat@staff.teicrete.gr

Ιστοσελίδα

http://www.teicrete.gr/cmtl/cematep/

Αντικείμενο

Το Εργαστήριο «Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής» (ΚΕΤΥΦ) δημιουργήθηκε το 2003 (με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης) και αποτελεί ένα διατμηματικό Εργαστήριο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του αφορούν την ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων τεχνολογικών υλικών και διατάξεων, τη διερεύνηση ιδιοτήτων υλικών και την ανάπτυξη και μελέτη φωτονικών συστημάτων. Παράλληλα, υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του ΤΕΙ αφενός με θέσεις για πτυχιακές εργασίες και πρακτική άσκηση και αφετέρου με μαθήματα που ήδη υπάρχουν ή ετοιμάζονται για να ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών.

Αντικείμενο

  • Ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων τεχνολογικών υλικών και διατάξεων σχετικών με εφαρμογές όπως οργανικά φωτοβολταϊκά στοιχεία, υβριδικά ηλεκτρονικά, οπτοηλεκτρονική, έξυπνα παράθυρα (smart windows) για εξοικονόμηση ενέργειας και τεχνολογίες απορρύπανσης του περιβάλλοντος (π.χ. φωτοκατάλυση).
  • Διερεύνηση των μηχανικών, οπτικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών και διατάξεων
  • Ποιοτικός έλεγχος μηχανολογικών υλικών.
  • Διερεύνηση των ιδιοτήτων επιφανειών σε μικροκλίμακα.
  • Ανάπτυξη και μελέτη νέων συστημάτων λέιζερ.
  • Φασματοσκοπική ανάλυση πηγών φωτός.
  • Μελέτες εφαρμογής ΦΒ συστημάτων.
  • Μελέτες εφαρμογής βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης.
  • Έλεγχος ποιοτικών παραμέτρων νερού, υγρών αποβλήτων και κρασιού.