Συνέλευση ΤΕΙ Κρήτης

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Καπετανάκης, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης.​
 
Β. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Β.1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ
 1. Δημήτριος Κυρίκος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,  Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
 2. Φίλιππος Βερβερίδης, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διευθυντής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων.
 3. Ζαχαρένια Ανδρουλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, Διευθύντρια Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
 4. Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Διευθυντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 5. Εμμανουήλ Αντωνιδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Διευθυντής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών.

        Β.2. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 1. Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
 2. Γεώργιος Φραγκιαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων.
 3. Ιωάννης Χλιαουτάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
 4. Νικόλαος Κορνήλιος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 5. Νικόλαος Λυδάκης-Σημαντήρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος T.E., της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών.                              

         Β.3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1. Εκπρόσωπος των Μελών του Διοικητικού Προσωπικού, Χρυσούλα Κουμάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε..
 2. Εκπρόσωπος των Μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, Αναστάσιος Τσατσάκης, Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε..

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 2810379348
email: gram_synelefsis@staff.teicrete.gr