2η Τροποποίηση της συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης

Α. ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
Νικόλαος Κατσαράκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε, Πρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.

Β. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.,  Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.
Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.
Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε., Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.
Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.

Γ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γ.1. ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

Δημήτριος Κυρίκος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,  Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (η θητεία του λήγει στις 31-08-2018).
Φίλιππος Βερβερίδης, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (η θητεία του λήγει στις 31-08-2018).
Ζαχαρένια Ανδρουλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με θητεία από 01-12-2017 έως 31-08-2020.
Φώτιος Μαυροματάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με θητεία από 30-01-2018 έως
31-08-2020.
Εμμανουήλ Αντωνιδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών (η θητεία του λήγει στις 31-08-2018).

Γ.2. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ευάγγελος Τσουκάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, με θητεία από 01-12-2017 έως 31-08-2019.
Αργυρή Μουδάτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηρακλείου), της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (η θητεία της λήγει στις 31-08-2018).
Στυλιανός Παπαδάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικολάου), της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, με θητεία από 01-12-2017 έως 31-08-2019.
Δημήτριος Γκούμας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, με θητεία από 01-12-2017 έως 31-08-2019.
Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων με θητεία από 01-12-2017 έως 31-08-2019.
Γεώργιος Μαρκάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με θητεία από 01-12-2017 έως 31-08-2019.
Ευριδίκη Πατελάρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με θητεία από 01-12-2017 έως 31-08-2019.
Νικόλαος Κορνήλιος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (η θητεία του λήγει στις 31-08-2018).
Εμμανουήλ Μαρακάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (η θητεία του λήγει στις 31-08-2018).
Δημήτριος Κατσαπρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με θητεία από 01-12-2017 έως 31-08-2019.
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (η θητεία του λήγει στις 31-08-2018).
Νικόλαος Λυδάκης-Σημαντήρης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος T.E., της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών (η θητεία του λήγει στις 31-08-2018).
Ευθύμιος Μπακαρέζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε., με θητεία από 01-12-2017 έως 31-08-2019.

Γ.3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ευάγγελος Μαρκάκης, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. εκπρόσωπος των Μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με θητεία από 01-12-2017 έως 31-08-2019.
Αναστάσιος Τσατσάκης, Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., εκπρόσωπος των Μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού με θητεία από 01-12-2017 έως 31-08-2019.
Αντώνιος Παντελάκης, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας Τ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄ Προϊστάμενος του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, εκπρόσωπος των Μελών των Διοικητικών Υπαλλήλων, με θητεία από 01-12-2017 έως 31-08-2019.

Γ.4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι εκπρόσωποι των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών θα ενταχθούν στη Σύγκλητο μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την εκλογή τους.

Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι των φοιτητών.

Δ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τα Μέλη της Συγκλήτου σε περίπτωση κωλύματος ή δικαιολογημένης απουσίας θα αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίησή τους στους αντίστοιχους αναπληρωτές, την οποία θα κοινοποιούν στον Πρύτανη του ΤΕΙ.

Ειδικότερα:

Δ.1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Αργυρή Μουδάτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηρακλείου, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
Δημήτριος Γκούμας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Ευριδίκη Πατελάρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
Εμμανουήλ Μαρακάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
Νικόλαος Λυδάκης-Σημαντήρης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε., της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Δ.2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Γεώργιος Ιατράκης, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Γεώργιος Απλαδάς, Λέκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηρακλείου.
Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου.
Κωνσταντίνος Λουλακάκης, Καθηγητής, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.
Γεώργιος Φραγκιαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας.
Αθανάσιος Μαλάμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Γεώργιος Κριτσωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής.
Εμμανουήλ Κυμάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Νικόλαος Παπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Νεκτάριος Βιδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Ιωάννης Χατζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
Παντελεήμων Σουπιός, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
Ηλίας Ποταμίτης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε.

Η θητεία των Αναπληρωτών Προέδρων λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας των Προέδρων των Τμημάτων τους.

Δ.3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναστασία Κατσαμάκη, Ε.ΔΙ.Π., αναπληρώτρια εκπρόσωπος των Μελών Ε.ΔΙ.Π.
Στυλιανή Κυρμιζάκη, Ε.Τ.Ε.Π., αναπληρώτρια εκπρόσωπος των Μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Μαρία Δαμιανάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας, Διοικητικός Υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας Π.Ε. ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄, αναπληρώτρια εκπρόσωπος των Διοικητικών Υπαλλήλων.

Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκεί η Μαρία Μούντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, μόνιμη υπάλληλος, κατηγορίας Τ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Πλούσου, μόνιμη υπάλληλο του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού,  με βαθμό Δ΄.

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 2810379348
email: gram_synglitou@staff.teicrete.gr