Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής

Το Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

α) Οργανικά ηλεκτρονικά και καινοτόμες νανοδομές οξειδίων μετάλλων: ανάπτυξη και εφαρμογή νανοϋλικών και νανοδομημένων σύνθετων υλικών σε φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς; φωτοκαταλυτικά υλικά; παράθυρα ελεγχόμενης διαπερατότητας; διάφανα ηλεκτρόδια; αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες, αισθητήρες, ηλεκτρομαγνητική θωράκιση κλπ. Διερεύνηση τεχνικών τύπου εκτύπωσης αλλά και προσαρμογή των αποτελεσμάτων ανάπτυξης καινοτόμων νανοσύνθετων υλικών σε διεργασίες ευρείας κλίμακας.

β) Ημιαγώγιμα υλικά και παράγωγες  ηλεκτρονικές διατάξεις: Μελέτη εφαρμογών laser στην διαγνωστική υλικών, μετρήσεις και κατεργασία υλικών; μελέτη γένεσης σύμφωνης ακτινοβολίας laser σε ενεργά οπτικά υλικά ή μέσω μη-γραμμικών διαδικασιών; ανάπτυξη-μελέτη συστημάτων laser; διερεύνηση των μηχανικών, οπτικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών και διατάξεων και διερεύνηση των ιδιοτήτων επιφανειών σε μικροκλίμακα.

γ) Φασματοσκοπική ανάλυση πηγών φωτός: μελέτες εφαρμογής Φ/Β και ηλιοθερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής; έλεγχος ποιοτικών παραμέτρων νερού, υγρών αποβλήτων και κρασιού.