Χαιρετισμός του Προέδρου

Καλώς ορίσατε στον ιστοχώρο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.

Το Ίδρυμά μας, ένα από τα 36 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, προσφέρει ποιοτικές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική και στις Επιστήμες Μηχανικών, στην Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, την Οικονομία και τη Διοίκηση, το Περιβάλλον. Το ΤΕΙ Κρήτης αξιολογείται σταθερά σε πρωτεύουσα θέση μεταξύ των ομοτίμων του στην έρευνα και χαίρει αναγνώρισης για την άμεση συμβολή του στην ανάπτυξη της Κρήτης και της Χώρας.

Οι σπουδές στο ΤΕΙ Κρήτης, όπως τεκμηριώνουν οι Εξωτερικές Αξιολογήσεις της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προσόντα και η συνέπεια του προσωπικού, τα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, η σύνδεση με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και η παρακολούθηση και υποστήριξη των αποφοίτων μας εγγυώνται μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση και τον εύστοχο προσανατολισμό τους σε επαγγέλματα ή σε παραπέρα σπουδές, σύμφωνα με τις κλίσεις τους.

Οι πολύπλευρες συνεργασίες μας με πολλά ελληνικά και περισσότερα από 120 Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα συμβάλλουν καθοριστικά στη διεθνοποίηση των σπουδών. Οι φοιτητές μας υποστηρίζονται για να μετακινηθούν σε πολλές χώρες για μέρος της φοίτησής τους. Όσο σπουδάζουν στο Ίδρυμά μας έχουν αντίστοιχα ξένους συμφοιτητές και διδάσκονται συχνά από Ευρωπαίους ακαδημαϊκούς. Οι διακρίσεις του Ιδρύματος στις διεθνείς σχέσεις του είναι κορυφαίες στην Ευρώπη και, βέβαια, στη Χώρα.

Στο ΤΕΙ Κρήτης η Διοίκηση και το προσωπικό μας εργαζόμαστε άοκνα, με πίστη στους καταστατικούς μας στόχους, με γνώμονες την άρτια, ποιοτική εκπαίδευση, την αριστεία, την πραγματική παιδεία και το ευρύτερο συμφέρον των 15.000 περίπου ενεργών φοιτητών μας. Η διαφάνεια στις αποφάσεις και τη λειτουργία μας, η ισονομία και ο αλληλοσεβασμός αποτελούν κανόνες μας, που αδιάλειπτα μεταδίδουμε στους φοιτητές μας. Ενθαρρύνουμε την ελεύθερη σκέψη τους και τη σύνθεση ιδεών, την αυτενέργεια και τη συνεργασία: Επιδιώκουμε τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων Επιστημόνων-Πολιτών.

Η οικονομική αποτελεσματικότητά μας αποτελεί εγγύηση για την Πολιτεία, για τη χρηματοδότησή της. Πέρα από αυτήν, το ΤΕΙ Κρήτης, μέσα από τα πολυάριθμα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά έργα που αναλαμβάνει, διασφαλίζει επιπλέον πόρους για υποστήριξη των σπουδών και των φοιτητών μας, συγκρίσιμους για πολλά χρόνια με την κρατική χορηγία.

Για όλα αυτά λοιπόν σας προτρέπουμε να περιηγηθείτε στις πολυάριθμες σελίδες του ιστοχώρου μας:

  • Οι υποψήφιοι φοιτητές μας και οι γονείς τους θα δουν πλήρεις περιγραφές των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και τις δυνατότητες υποστήριξής των νέων μας στη φοίτηση και την καθημερινή τους διαβίωση στο Ίδρυμα.
  • Οι σημερινοί φοιτητές μας έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την παρακολούθηση, τη μελέτη, την άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές τους, τη Φοιτητική Μέριμνα, τις ανταλλαγές με ξένα Πανεπιστήμια, τις ευκαιρίες απασχόλησης στο Ίδρυμα και σε παραγωγικούς φορείς, σημαντικές δικτυακές συνδέσεις για τη διαβίωση και την ψυχαγωγία τους στις πόλεις που λειτουργούν Τμήματά μας κ.ά..
  • Οι νέοι επιστήμονες θα δουν ευκαιρίες για πιθανή πρόσληψή τους από το ΤΕΙ Κρήτης στην εκπαίδευση ή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
  • Οι δυνητικοί ερευνητικοί μας συνεργάτες βρίσκουν άμεσα πρόσβαση στα ερευνητικά μας επιτεύγματα, στην εμπειρία των επιστημόνων μας, στα τρέχοντα προγράμματα, στις άμεσες στοχεύσεις μας.
  • Οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να επικοινωνήσουν με ειδικούς επιστήμονες για επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και για αναζήτηση κατάλληλων πτυχιούχων για απασχόληση.
  • Οι υποψήφιοι προμηθευτές μας, υπηρεσιών και αγαθών που μας είναι απαραίτητα, θα βρουν ό,τι αναζητούν, με διακριτή διαφάνεια και ισονομία.
  • Οι πολίτες από το ευρύτερο κοινό μπορούν να πληροφορηθούν για το επιστημονικό και το κοινωνικό μας έργο και τις πολιτιστικές μας δραστηριότητες.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε επικοινωνία και επιπλέον πληροφόρηση.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης

Ευάγγελος Καπετανάκης, Καθηγητής