Προεδρείο

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Γιώργος Παπαδουράκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379300, 2810 250752 Fax: 2810 379328
e-mail: rector@staff.teicrete.gr
 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Εμμανουήλ Τσικνάκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379313 Fax: 2810 379328
e-mail: tsiknaki@staff.teicrete.gr, ViceRectorResearch@staff.teicrete.gr
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ιωάννης Καλιακάτσος, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379345 Fax: 2810 379328
e-mail: giankal@staff.teicrete.gr, ViceRectorResearch@staff.teicrete.gr

Ιωάννης Κοπανάκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379415 Fax: 2810 379328
e-mail: kopanakis@staff.teicrete.gr, ViceRectorAcademic@staff.teicrete.gr
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα