Διοικητικές Μονάδες

Διεύθυνση Διοικητικού

Διεύθυνση Οικονομικού

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Αγροκτήματος

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ