Διοικητικές Μονάδες

Προϊστάμενος του διοικητικού προσωπικού είναι ο γραμματέας του ιδρύματος κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκης.
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Διεύθυνση Διοικητικού

Διεύθυνση Οικονομικού

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Αγροκτήματος

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ