Κινητικότητα φοιτητών (Erasmus)

Το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών σχέσεων για την προβολή του ΤΕΙ στο εξωτερικό και συντονίζει όλες τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, στα πλαίσια Διεθνών και κυρίως Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων